รัสเซีย

รัสเซีย มอสโคว์

เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล เข้าชมพระราชวังเครมลิน ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ ที่ IZMAILOVO MARKET ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ช่วงเวลาตั้งแต่  22 สิงหาคม 2561 - 12 ธันวาคม 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿38,988**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

HILIGHT RUSSIA

เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

ช่วงเวลาตั้งแต่  8 สิงหาคม 2561 - 7 พฤศจิกายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿57,888**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

ABSOLUTE RUSSIA มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS-รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

ช่วงเวลาตั้งแต่  25 กรกฎาคม 2561 - 3 ธันวาคม 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿48,888**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

GRAND RUSSIA RUSSIA MOSCOW ST PETERSBURGE

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังพระนางแคทเธอลีน มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง

ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿56,888**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

RUSSIA WHITE NIGHT B MOSCOW ST PETERSBURGE

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์

ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿69,999**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

RUSSIA WHITE NIGHT A MOSCOW ST PETERSBURGE

มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM - SAPSAN EXPRESS TRAIN เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว

ช่วงเวลาตั้งแต่  1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿47,888**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

SUPER SAVE RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil\'s Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน(Sapsan Train)

ช่วงเวลาตั้งแต่  7 พฤษภาคม 2561 - 29 กันยายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿55,900**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

CIRCUS PERFECT RUSSIA MOSCOW- ST.PETER

Russia 2018 เที่ยวรัสเซียเชียร์บอลโลก

ช่วงเวลาตั้งแต่  26 พฤษภาคม 2561 - 20 มิถุนายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿60,999**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

CIRCUS SPECIAL SPRING-A RUSSIA BY KC (ST.PETER - MOSCOW)

Moscow - St. Petersburge

ช่วงเวลาตั้งแต่  21 เมษายน 2561 - 26 พฤษภาคม 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿49,888**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

LET IT SPRING-B IN RUSSIA BY KC (ST.PETER-MOSCOW)

St. Petersburge - Moscow

ช่วงเวลาตั้งแต่  9 เมษายน 2561 - 25 พฤษภาคม 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿37,500**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

CIRCUS RUSSIA CHILL CHILL BY KC (ST.PETER - MOSCOW)

สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย ใช้รร.4ดาวในทุกเมือง แถมตุ๊กตามาโทรชก้า สัญลักษ์ของฝากจากรัสเซียเพื่อความเป็นสิริมงคล

ช่วงเวลาตั้งแต่  14 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿49,888**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

UNSEEN RUSSIA

นิว เยรูซาเล็ม - ฮัสกี้ปาร์ค - เนินเขาสแปร์โรว์ - จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ซากอร์ส - ตลาด IZMZILOVO

ช่วงเวลาตั้งแต่  4 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿41,999**ต่อคน

รายละเอียด

รัสเซีย

BEAUTIFUL RUSSIA MOSCOW

เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well)

ช่วงเวลาตั้งแต่  9 พฤษภาคม 2561 - 6 มิถุนายน 2561
 • ตั่วเครื่องบิน

 • ช็อปปิ้ง

 • รับส่งสนามบิน

 • ไกด์นำเที่ยว

 • ที่พัก

ราคาเริ่มต้น
฿39,900**ต่อคน

รายละเอียด


ทำไมต้อง b2ctravelcenter

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องเลือกใช้บริการกับเรา

ที่เดียวครบ ทั่วโลก

ไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชีย , ยุโรป , อเมริกา , ออสเตรเลีย และแอฟริกา เรามีมากกว่า 100 แพคเกจทัวร์ทั่วโลก ให้คุณเลือกพิจารณา ครบถ้วนแบบนี้สิ ที่เดียวจบ...

1,000+ Customers

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม ที่เลือกใช้บริการของ b2ctravelcenter
ไม่มีผิดหวัง!!

You are “Super VIP”

สำหรับเราแล้ว คุณคือ “คนพิเศษ” เราเอาใจใส่ทุกรายละเอียด ให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดจากบริการของเรา