06-5892-6111, 095-382-0222, 08-3437-8333, 02-408-9608

ดูไบ อาบูดาบี ตะลุยทะเลทราย

DUBAI FRAME-JUMERIAH BEACH-ตลาดทอง-โครงการเดอะปาล์ม-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-ทัวร์ทะเลทราย 4WD-กิจกรรมในแคมป์กระโจม-อาบูดาบี-สุเหร่า Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque - เฟอร์รารี่เวิลด์-ห้างดูไบมอลล์-ตึก BURJ KHALIFA
ราคาเริ่มต้น / ท่าน THB19,900
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ช็อปปิ้ง
  • รับส่งสนามบิน
  • ไกด์นำเที่ยว
  • ที่พัก

รายละเอียดทัวร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันแรก           กรุงเทพฯ-ดูไบ

13.00 น.       คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

16.00 น.       ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

19.55 น.       เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดูไบ              

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ã ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน
 

  
 
วันที่สอง        DUBAI FRAME-JUMERIAH  BEACH-ตลาดทอง-โครงการเดอะปาล์ม-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-ทัวร์ทะเลทราย 4WD-กิจกรรมในแคมป์กระโจม

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านถ่ายรูป DUBAI FRAME คือสถาปัตยกรรมหน้าตาคล้าย ‘กรอบรูป’ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา หลังจากผ่านกระบวนการก่อสร้างมาถึง 10 ปีเต็ม ด้วยเม็ดเงินกว่า 43.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.39 พันล้านบาท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาด Jumeirah Beach ซึ่งเป็นชายหาดตากอากาศที่สวยงามของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรม Burj Al Arab โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ฝันที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริมอ่าวอาหรับ เป็นที่พักอาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้า Monorail เพื่อเดินทางเข้าสู่โครงการเดอะปาล์มไอส์แลนด์ (The Palm Island) โครงการที่อลังการสุดยอดโปรเจคส์ของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พักโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ตลาดทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่างๆ ร้านเล็กๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิเช่น พรมและน้ำหอม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเหมาะสมกับการเลือกเป็นของที่ระลึก ถึงเวลาอันสมควรเตรียมตัว ท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถควรรับประทานยาแก้เมารถล่วงหน้า30นาที สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมทัวร์ทะเลทรายได้ทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ รวมถึงค่าอาหารเย็นด้วย ผู้เดินทางสามารถพักผ่อนตามอธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก ท่านที่เดินทางไปท่องทะเลยทรายโปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (SAND DUNE) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไป ให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาดเสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติค สมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ (ไม่รวมในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจมแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำแบบบาร์บีคิว ณ  แคมป์กระโจมแบบอาหรับ จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในแคมป์กระโจม อาทิ การสวมชุดพื้นเมืองชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก การเพ้นท์มือแบบอาหรับ (Henna Tattoo) ลองสูบบารากู กลิ่นผลไม้ (Shi Sha) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำที่เน้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อท้องและสะโพก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน

 
วันที่สาม        อาบูดาบี-สุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque - เฟอร์รารี่เวิลด์-ห้างดูไบมอลล์-ตึก BURJ KHALIFA

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Garden of Gulf เพราะความเขียวขจีของตัวเมืองและได้รับการยกย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทราย ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ ตลอดจนการสร้างบ้านเรือนที่เอาชนะธรรมชาติท่ามกลางทะเลทรายอันแห้งแล้ง นำท่านเข้าชมสุเหร่า Sheikh  Zayed bin Sultan al Nahyan Grand Mosque ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นสุเหร่าประจำเมืองของท่านเชคที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่านสร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็นเวลา10ปี สุเหร่านี้มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก ราคาราว 30 ล้านดอลล่าร์ นำเข้าจากประเทศเยอรมันทำด้วยทองคำและทองแดง
 ****หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด  ****
ผู้หญิง: กรุณาโพกผ้าคลุมศรีษะ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ห้ามใส่กางเกงเลคกิ้งหรือกางเกงรัดรูป ผู้ชาย: เสื้อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ


เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป FERRARI WORLD และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่เป็นแบรนด์ของรถยนต์สุดหรูเฟอร์รารี่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ระหว่างทางให้ท่านได้เลือกซื้อ อินทผลัม ผลไม้นานาประโยชน์ซึ่งมีสรรพคุณมากมายเกินคาดในราคาย่อมเยา จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ตึก BURJ KHALIFA ซึ่งเป็นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกที่มีความสูง 828 เมตร และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายที่ ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ท่านได้เลือกเข้าชมตามอัธยาศัย (ไม่รววมค่าเข้า) หรือชมความล้ำสมัยของน้ำพุเต้นระบำสุดอลังการซึ่งจัดแสดงในช่วงเย็นของทุกวันบริเวณด้านหน้าห้างดูไบมอลล์ โดยการแสงดระเริ่มทุกๆ 30 นาที อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง

ค่ำ                นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN EXPRESS DXB AIRPORT หรือระดับเดียวกัน
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่         ดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

11.45 น.       ëออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 370 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

20.50 น.       Pเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ตารางวันเดินทาง

อัตราตค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคา
  มีนาคม 15-18 / 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 19,900
   เมษายน 5-8 เม.ย. 2562 19,900
 พักเดี่ยว                                      เพิ่มท่านละ      7,000           บาท


ศาสนสถานจะปิดทำการในวันศุกร์รวมถึงเทศกาลทางศาสนาโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 
 
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) 
 ค่าที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน
 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 5 USD x 4 วัน = 20 USD  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 4 วัน = 400 บาท
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมสแกนสีสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่าย 2 นิ้วพื้นหลังขาว (หลังจองภายใน 2 วัน) 
2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน  
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น 
 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุในวันเดินทางมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า 
2. ไฟล์สแกนสีของหนังสือเดินทาง โดยเห็น 2 หน้าแรกของหนังสือเดินทางชัดเจนเท่านั้น
3. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
4. ใช้เวลาประมาณ 10 วันในการยื่นขอวีซ่า
5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รบกวนขอไฟล์สแกนสูติบัตร โดยให้เห็นข้อมูลชัดเจน
 
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
5. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
6. สำหรับห้องพัก 3 ท่าน (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น