06-5892-6111, 095-382-0222, 08-3437-8333, 02-408-9608

ฮ่องกง + เซินเจิ้น ดิสนี่ย์แลนด์

เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน ++Shabu Shabu /// เมนูบะหมี่เกี้ยวต้นตำหรับเจ้าอร่อย++ โชว์พิเศษ ผลงานจางอี้โหม๋ว...Splendid of China
ราคาเริ่มต้น / ท่าน THB9,999
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ช็อปปิ้ง
  • รับส่งสนามบิน
  • ไกด์นำเที่ยว
  • ที่พัก

รายละเอียดทัวร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สวนสนุก Disney Land  – เซินเจิ้น 

00.05 น.       พร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

03.35 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX780 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.05 น.       เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)

หรือ
04.15 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX762 (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.20 น.       เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
นำทุกท่านเที่ยวสวนสนุกระดับโลก Disney Land (รวมค่าบัตรเข้าดิสนี่แลนด์ พร้อมบัตรเครื่องเล่นแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นเครื่องเล่นในโซนต่างๆ  ที่มีเครื่องเล่นแบบใหม่ทั้งโซน Tomorrow Land มีทั้ง Space Mountain หรือในโซน Adventure เครื่องเล่นโซนใหม่ Iron Man ให้ทุกท่าน ได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับ Mickey Mouse หรือบางท่านอยากจะเล่น หรือถ่ายภาพ พร้อมกับชมขบวนพาเหรดในตัวการ์ตูนของวอล์ทดิสนีย์อย่างเต็มอิ่ม ตามอัธยาศัย จนกว่าถึงเวลานัด (อิสระอาหารเที่ยง-เย็น ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น จนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น โดยรถไฟ  ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร)
นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า
 

วันที่สอง   สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์– ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ – ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเข้าชมเมืองจำลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์
 
เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านไปชมยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส นำท่านสู่ ร้านยางพารา ชมสินค้าที่ผลิตจากยางพารา หลังจากนั้นนำท่านชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง นำคณะช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ห้างติดแอร์ที่หล่อหวู่แหล่งช้อปปิ้งที่ดึงดูดขาช้อปทั้งหลาย นักช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่า มาบุญครองของเมืองจีน ที่นี่จะเหมือนมาบุญครองบ้านเรา ตึกสุง 5 ชั้น ข้างในตึกจะมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย  กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ซึ่งเป็นสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อชื่อดังๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น กุชชี่ อามานี่ หลุยส์ วิตตอง เวอร์ซาเช แอร์เมส ปราด้า ฯลฯ ที่นี่มีวางขายให้เลือกซื้อหามากมาย
 
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ (สุกกี้หม้อไฟ)
หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรม เพื่อชมโชว์รอบค่ำ พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ หนึ่งในผลงานของจางอี้โหม๋ว SPENDID OF CHINA
นำคณะสู่ที่พัก โรงแรมที่พัก James Joyce Coffetel Shenzhen / HIGGERT HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่สาม       เซินเจิ้น – ฮ่องกง – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – สนามบินฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ฮ่องกง ด้วยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 40 นาที หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหาดทราย Repulse Bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จนกว่าถึงเวลานัดหมาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะหมี่เกี๊ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง
นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่อง ฮวงจุ้ยนำความโชคดี มั่งมั่งแก่ผู้สวมใส่ ซึ่งในเมืองไทยก็ได้นิยมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา นักการเมือง พ่อค้าแม่ขายที่ประกอบธุรกิจ เจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำสั่งดีๆ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับบุคคลที่สวมใส่ ซึ่งจะมีมากมายหลายชนิด เช่นจี้กังหัน แหวนรุ่งต่างๆ นาฬิกาข้อมือ (ซึ่งผู้สวมใส่จะได้รับการดูลายมือจากซินแซประจำร้าน เพื่อแนะนำวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) วัดแชกงหมิว หรืวัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด ตำนานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ชิง แผ่นดินจีนเกิดกลียุคมีการก่อจลาจลแข็งเมืองขึ้นทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อเกิดบุรุษชาตินักรบที่ชื่อว่าขุนพล แช้ ก๊ง ที่ได้ยกทัพไปปราบปรามความวุ่นวายที่เกิดขึ้นแทบทุกสารทิศ และท่านเองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่ได้ชื่อว่าไม่เคยแพ้ใคร เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏที่ไหนก็จะได้รับชัยชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นดาบไร้พ่ายเช่นกัน ดาบไร้พ่ายของท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในด้านของศาสตร์ฮวงจุ้ย ในเชิงของการต่อสู้เป็นอย่างสูง ธนาคารแบงค์ออฟไชน่าของฮ่องกง ถึงกับจำลองดาบของท่านไปก่อสร้างตึกสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่มีชื่อว่าตึกใบมีด ซึ่งเป็นตึกที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทีเดียว และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต เครื่องรางที่นิยมสวมใส่อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางท่านอาจจะกำลังมองหาเพื่อนำมาเป็นของฝากให้กับบุคคลที่ท่านรักหรือนับถือ หรือท่านที่กำลังมองหางานฮวงจุ้ยดีๆ สักชิ้นเพื่อเสริมดวง แก้ปีชง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เรามีบริการแนะนำ อีกมากมายหลากหลายรายการ ซึ่งหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นจะคอยอำนวยความสะดวกในการให้รายละเอียดกับคุณลูกค้า ณ วันเดินทางค่ะ หลังจากนั้น นำคณะไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลที่ วัดหวังต้าเซียน 1 ใน 3 วัดที่ท่านต้องไหว้ในปีนี้ เป็นการแก้ปีชงที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องไหว้ถึง 9 วัด วัดหวังต้าเซียนเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่านเทพเจ้าหว่องซ้อเผ่ง เป็นนักพรตมีความรู้ทางด้านการแพทย์ และได้ช่วยคนอย่างมากมายทำให้คนเหล่ายกย่องในตัวท่าน และได้ตั้งศ่าลเพื่อสักการะ ให้ท่านเป็นเทพว่องไทซิน คนในสมัยนี้มีความเขื่อเรื่องสุขภาพว่าเมื่อท่านรวยแค่ไหน ก็ต้องมีที่ทุกคนต้องเจ็บป่วยก็เลยมีคนมาขอด้านสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนศรัทธาและนิยมทำเมื่อมาถึงวัดหวังต้าเซียนได้แก่ การเสี่ยงเซียมซีในวิหารเทพเจ้าหวังต้าเซียน โดยมีกระบอกเซียมซีมากถึง 50 ชุด ชาวฮ่องกงมีความเชื่อถือศรัทธาว่าเซียมซีวัดหวังต้าเซียนมีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย สมควรแก่เวลานำคณะสู่สนามบินฮ่องกงงอย่างจุใจ ช้อปกระจายเช้าถึงค่ำ หรือเลือกเที่ยวสวนสon)

21.45 น.      บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX761
/23.55 (*เฉพาะที่กลับตรงวันศุกร์)
23.55 น.      คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
/01.55 (*เฉพาะที่กลับตรงวันศุกร์)

หรือเที่ยวบิน
02.00 น.      บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX767

04.00 น.      คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 


 

ตารางวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
2 – 18 ปีท่านละ พักเดี่ยว ที่นั่ง
เที่ยวบิน วันที่เดินทาง
กรกฏาคม
HX780/HX761 7 – 9 Jul 9,999 11,999 4,500 20
HX780/HX767 9 – 12 Jul 9,999 11,999 4,500 20
HX780/HX761 10 – 12 Jul 9,999 11,999 4,500 25
HX762/HX767 25 – 28 Jul 10,999 12,999 4,500 31
HX780/HX761 29 – 31 Jul 9,999 11,999 4,500 49
สิงหาคม
HX780/HX761 12 – 14 AUG วันแม่แห่งชาติ 10,999 12,999 4,500 21
 


*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์*
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเมืองในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้งซึ่งร่วมกับบริษัทฯ ท่องเที่ยวซึ่งได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัดจึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม.....ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาทีถึง 90 นาทีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นหากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 ดอลล่าฮ่องกง ***
 
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ค่าวีซ่าเข้าจีนแบบกรุ๊ป144 ราคา 1,500 บาท/ท่าน (ทิปไกด์ และวีซ่าจีน 144 ชำระพร้อมค่าทัวร์ เรียกเก็บในอินวอย)  หากท่านมีวีซ่าติดเล่มจะไม่รวมในโปรโมชั่นนี้กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวจากสถานฑูตไทย หรือวีซ่าประเภทอื่น  โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากวีซ่าเดิมที่ทำ อีกท่านละ 1,500 บาท/ท่าน (โดยลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้)
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)
 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
 
โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ววีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทำใหม่ทุกรณี
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
ราคา Promotion ชำระค่าทัวร์ และวีซ่าเต็มจำนวน พร้อมทิปไกด์ ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  จองพร้อมกับหน้าพาสปอร์ต 
 โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
*เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมดขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป
**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**
สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจาก
กรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
โปรแกรมทัวร์นี้ไม่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้วิลแชร์!!!
**หากต้องการที่จะเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ เรีบกเก็บเพิ่มท่านละ 2,000 บาททุกกรณี**