เงื่อนไขและวิธีชำระเงิน   << ขั้นตอนสำหรับการจองแพคเกจทัวร์ต่างๆ


   << วิธีการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ตามช่องทางความสะดวกของท่าน


   << กรณีต้องการยกเลิกการจอง / ยกเลิกการเดินทาง