เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ 707 พีเรียดจาก จาก 46 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231156

CFD03 Wonder จางเจียเจี้ย ฉางชา ประตูสวรรค์ เทียนเหมินชาน 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230706

VZTPE5 Taiwan ปังปัง 3วัน2คืน By VZ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230638

ZGTPE-2315VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พักย่านซีเหมินติง 2 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231082

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 21 ต.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231323

PTW03-VZ ไต้หวัน จิ่วเฟิ่น ไทเป101 (พัก 3 ดาว) ที่พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ส.ค. - 25 ต.ค. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
1 ส.ค. 66 - 4 ส.ค. 66
2 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
13 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231206

TVZ16 - 47msp VERY ZAB! ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 • เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ไหว้ขอพร วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน เยือน อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง ไถจง
เดินทางช่วง
6 ก.ค. - 28 ต.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230415

ZGTPE-2311VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (25 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230742

ZGTPE-2316VZ ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี สุดว้าว!! พักโรงแรมแช่น้ำแร่ในห้องพัก 1 คืน พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! กระเป๋าใส่รองเท้า
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230756

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
15 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (19 ช่วงวันเดินทาง)
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231034

BT-TPE24_SL มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 30 ต.ค. 66 (49 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 46 โปรแกรม