เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

PJP73-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) พีเรียตเดินทาง เมษายน 66 เป็นต้นไป - BTOC221902

ซ่อน

PJP73-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) พีเรียตเดินทาง เมษายน 66 เป็นต้นไป

รหัสทัวร์

BTOC221902
PJP73-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 6D4N (เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์) พีเรียตเดินทาง เมษายน 66 เป็นต้นไป

เดินทางช่วง

16 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 ( 2 ช่วงวันเดินทาง )
6 วัน 4 คืน /
เริ่มต้น
29,999 บาท

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 30,999 38,899 แสดง - 34
26 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 29,999 37,899 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์