เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

XJ059 TOKYO FUJI KAWASU 5D3N ซุปตาร์ หิมะซากุระอมชมพู - BTOC222005

ซ่อน

XJ059 TOKYO FUJI KAWASU 5D3N ซุปตาร์ หิมะซากุระอมชมพู

รหัสทัวร์

BTOC222005
XJ059 TOKYO FUJI KAWASU 5D3N ซุปตาร์ หิมะซากุระอมชมพู

เดินทางช่วง

1 เม.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 ( 60 ช่วงวันเดินทาง )
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
2 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 37,300 46,200 แสดง - 34
Sold Out
3 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
4 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
5 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
6 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
7 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
8 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
9 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 49,888 58,788 แสดง - 34
Sold Out
10 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 53,888 62,788 แสดง - 34
Sold Out
11 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 55,888 64,788 แสดง - 34
Sold Out
13 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 55,888 64,788 แสดง - 34
Sold Out
14 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 49,888 58,788 แสดง - 34
Sold Out
15 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 49,888 58,788 แสดง - 68
Sold Out
16 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 49,888 58,788 แสดง - 68
Sold Out
17 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
18 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66 40,888 49,788 แสดง - 34
Sold Out
19 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
20 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
21 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
22 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 68
Sold Out
23 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 68
Sold Out
24 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 68
Sold Out
25 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 68
Sold Out
26 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 39,888 48,788 แสดง - 34
Sold Out
27 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
29 เม.ย. 66 - 3 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
30 เม.ย. 66 - 4 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
1 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
2 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
3 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
4 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
7 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
8 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
9 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
10 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
11 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
14 พ.ค. 66 - 18 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
16 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
17 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
19 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
22 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
23 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
25 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
26 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out
28 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
29 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
30 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 38,888 47,788 แสดง - 68
Sold Out
31 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66 38,888 47,788 แสดง - 34
Sold Out

รายละเอียดทัวร์