เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ภูฏาน 45 พีเรียดจาก จาก 4 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC240937

(PV-BT5D4N-B3-GROUP) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3 GROUP

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
19 ก.ค. - 23 ต.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240964

(PV-BT5D4N-B3) BHUTAN 5 DAYS 4 NIGHTS BY B3

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 มิ.ย. - 22 ก.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241161

CB3BT2 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 ต.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241162

CB3BT1 ภูฎาน 5 วัน 4 คืน ภูฎานแอร์ไลน์ (Jun-Oct 24)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 30 ต.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67