เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ จิ่วจ้ายโกว 72 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231952

CFD21 Wonder White Snow จิ่วจ้ายโกว มรดกโลก เฉิงตู 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
16 พ.ย. 66 - 26 มี.ค. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
16 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66
23 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66
1 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
6 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231725

TFUFD0123 - ซุปตาร์...หนีห่าวเฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 4 คืน (Aug 23 - Jan 24)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์  ชมความสวยงามของธรรมชาติที่ได้การรับรองเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก "อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว"  นั่งกระเช้าชมความสวยงาม อุทยานแห่งชาติหวงหลง  ช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่  พิเศษ เมนูต้นตำรับ สุกี้หมาล่าหม้อไฟ
เดินทางช่วง
11 ต.ค. 66 - 15 ม.ค. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
1 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232080

CFD20 The Haven Jiuzhaigou จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 14 พ.ย. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
1 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232035

TFU01 FD DMK CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ่ายโกว หวงหลง 6D4N (OCT 2023)

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบเต๋อซี , ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก , อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)
 • ศูนย์หมีแพนด้า , ถนนโบราณจินหลี่ , สะพานอันชุน , เมืองโบราณซงพาน
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 1 พ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
27 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231223

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (CA)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • ทัวร์จีนทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว (รถวนในอุทยาน) ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า วัดเหวินซู ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
เดินทางช่วง
1 พ.ย. - 30 พ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
4 พ.ย. 66 - 9 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66
11 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66
25 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231674

มหัศจรรย์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 24 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231677

มหัศจรรย์...จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน 7 วัน 6 คืน

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 18 พ.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
12 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232058

KCN110612-TG ELEGANCE CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ทะเลสาบเตี๋ยซี , อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว , อุทยานหวงหลง , ม่าเสี้ยน , เฉิงตู , ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า , วังแพะเขียว , ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ , โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เดินทางช่วง
9 พ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
9 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66
30 พ.ย. 66 - 5 ธ.ค. 66
7 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232083

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เข้าอุทยาน 2 รอบ (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน จัดเต็มเที่ยวในอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 2 วันเต็ม เที่ยวชมอุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน ชมโชว์ทิเบตเป็นการเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวทิเบต อิสระช้อปปี้ ถนนโบราณจินหลี่ แหล่งรวมสินค้าพื้นเมือง
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สุกี้เสฉวน
 • เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) (รอบที่หนึ่ง) โชว์ทิเบต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) (รอบที่สอง) ชวนจู่ซื่อ ชวนจู่ซื่อ อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ) เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินซุนชีลู่ ถนนโบราณจิ่นหลี่
เดินทางช่วง
19 ต.ค. - 26 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231371

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่ พักโรงแรม 4-5 ดาว (จีน)
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • ทัวร์จีนทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า วัดเหวินซู ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม