เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ จิ่วจ้ายโกว 20 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231352

CSL10 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231223

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (CA)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • ทัวร์จีนทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว (รถวนในอุทยาน) ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า วัดเหวินซู ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 14 ก.ย. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66
29 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66
8 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231166

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • ทัวร์จีนทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว (รถวนในอุทยาน) ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า วัดเหวินซู ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 26 ก.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
14 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66
21 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231283

KCN110611-TG PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู 6D5N

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ทะเลสาบเตี๋ยซี, เมืองซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า), เมืองเม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน , เฉิงตู , ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วังแพะเขียว , ถนนคนเดินจิ๋นหลี่
เดินทางช่วง
22 มิ.ย. - 15 ส.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
22 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
6 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231371

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา) หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่ พักโรงแรม 4-5 ดาว (จีน)
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • ทัวร์จีนทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์เส้นทางธรรมชาติ ทัวร์หวงหลง ทัวร์จิ่วจ้ายโกว(รวมรถเหมาในอุทยาน) ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า วัดเหวินซู ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231405

ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน (TG)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 4 มรดกโลก สุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ชมโชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด
 • อาหารจานเด่น ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ) เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า) องค์ผู่เสียนทรงช้าง เฉิงตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) ถนนโบราณจินหลี่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 2 พ.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
24 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66
26 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66