เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ดานัง 1088 พีเรียดจาก จาก 52 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231398

#เยเย้ DAD-VZ 3D2N APR-MAY 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
12 มิ.ย. - 18 ส.ค. 66 (29 ช่วงวันเดินทาง)
12 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66
14 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66
19 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
20 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231017

อุ๊ยอุ๊ย DAD-VZ APR-MAY 2023

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 1 ส.ค. 66 (23 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231338

PVN203-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับเย็น) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (87 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
12 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231477

VVZ23 WOW DANANG BANAHILL HOIAN 4วัน3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
2 ก.ค. - 30 ส.ค. 66 (18 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
9 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
16 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231264

เวียดนามกลาง : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 3 ต.ค. 66 (21 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230955

DADVZ0423 ซุปตาร์...Go to Shopping in Danang 4 วัน 3 คืน VZ962-VZ963

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 24 ต.ค. 66 (59 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC220229

PVN22-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น) 4D 3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
16 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (29 ช่วงวันเดินทาง)
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230951

PVN21-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 มิ.ย. - 28 ต.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231334

PVN204-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับเย็น) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 มิ.ย. - 23 ต.ค. 66 (87 ช่วงวันเดินทาง)
11 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
12 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66
13 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
18 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230368

BT-VN88_VZ มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน, ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
 • บาน่าฮิลล์, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซี, หมู่บ้านฝรั่งเศส, Eclipse Square, สะพานมังกร, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, วัดลินห์อึ๋ง, Café Son Tra Marina, ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 4 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
20 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 52 โปรแกรม