เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ คัมปาโดเกีย 17 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC241399

IST41 TURKIYE SUPER SAVE 8D5N W5

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 20 ก.ย. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
7 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241373

IST40 TURKIYE CLASSY TRIP V2. 10D8N BY TK SEP-NOV24

  • ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ก.ย. - 28 พ.ย. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
10 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67
11 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
25 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67
1 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
7 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241044

VTG-TGIST Lavender Turkiye 9D6N

  • ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
  • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 3 ส.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 3 ส.ค. 67