เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ไทจง 26 พีเรียดจาก จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC232215

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 21 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232194

VZTPE61 Ni Hao Taiwan 4วัน3คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,ชิมพานสับปะรด
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
 • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง,ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 23 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232278

FD-TPE2 Taiwan สุดต๊าซ 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 25 ต.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232409

FD-TPE2-1 Taiwan Special ทะเลสาบ-เจิ่งปิง 4วัน3คืน By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ถ่ายรูปท่าเรือเจิ้นปิง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมขาอู่หลง
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,พายสับปะรด
 • หมู่บ้านท่าเรือเจิ้นปิง,วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จีหลงไนท์มาร์เก็ต,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 11 ต.ค. 66 (4 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232158

Taiwan CHARTER FLIGHT ไทเป ทะเลสาบ จีหลง ตะลุย 3 ไนท์มาร์เก็ต

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,พระถังซัมจั๋ง,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง,ซีเหมินติง,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,อาหารจีนซีฟู้ด
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเหย๋หลิ่ว,ซีเหมินติง,อี้จงเจียNightmarket,วัดเหวินหวู่,วัดเสวียนกวง(พระถังซัมจั๋ง),เถาหยวนNightmarket, จีหลงNightmarket,Mitsui Outlet Park
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231938

ทัวร์ ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง , Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง), เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, โรงงานผลิตชา, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ร้านคอสเมติค, หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน (Thermal Valley), ห้องสมุดเป่ยโถว , ถนนโบราณตั้นสุ่ย, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน), ศูนย์เจอเมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232157

ไต้หวัน CHARTER FLIGHT 2 อุทยาน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 3ไนท์มาร์เก็ต

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อาลีซาน,นั่งรถชมสวนสนพันปี,อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว,3ไนท์มาเก็ตดัง,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,จีนซีฟู้ด
 • อาลีซาน,สวนสนพันปี,รถไฟโบราณ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อนุสรณ์เจียงไคเชค,ตึกไทเป101,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232314

BUS2 ไต้หวัน CHARTER FLIGHT 2 อุทยาน อาลีซาน เหย๋หลิ่ว 3ไนท์มาร์เก็ต

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อาลีซาน,นั่งรถชมสวนสนพันปี,อุทยานหินทรายเย๋หลิ่ว,3ไนท์มาเก็ตดัง,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา,จีนซีฟู้ด
 • อาลีซาน,สวนสนพันปี,รถไฟโบราณ,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อนุสรณ์เจียงไคเชค,ตึกไทเป101,เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต,อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
6 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66