เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ไทจง 4 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC230640

ทัวร์ไต้หวัน สุริยันจันทรา ไถจง จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำพุร้อนเป่ยโถว อุทยานธรณีเย่หลิ่ว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรม ชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของ นักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น ช้อปปิ้งกันให้จุใจ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
  • ไถจง, ย่านการค้าฉินเหม่ย, Chun Shui Tang (ชุนสุ่ยถัง), โรงละครโอเปร่าแห่งชาติไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, โรงงานผลิตชา, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซานซื่อ, ร้านคอสเมติค, หุบเขาบ่อน้ำพุร้อน (Thermal Valley), ห้องสมุดเป่ยโถว , ถนนโบราณตั้นสุ่ย, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณสือเฟิน (ฟรี!!! ค่าโคม 1 โคม/ 4 คน), ศูนย์เจอเมเนียม, ร้านขนมพายสับปะรด, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง, อิสระ ช้อปปิ้งให้จุใจตลอดวัน (FREEDAY)
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 17 เม.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC230481

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว 5 วัน 4 คืน (SL)

  • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
  • ไฮไลท์ ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ทางรถไฟโบราณที่สวยที่สุดในโลก ชมซากุระบานสะพรั่ง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน ชมตึกไทเป 101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน อุทยานธรณีเย่หลิ่ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของไต้หวัน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองดังยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ปล่อยโคมลอยที่สือเฟิ่น ช้อปปิ้งกันให้จุใจ เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
  • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์สเต็ก
  • เมืองไถจง, ร้านไอศกรีม MIYAHARA(ไม่รวมค่าไอศกรีม), เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ, ร้านชา, เมืองไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง, ผูหลี่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ถนนโบราณสือเฟิ่น (ฟรี ค่าโคม 1 โคม 4 คน), ร้านคอสเมติค, ศูนย์เจอร์เมเนียม, ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก), ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
4 เม.ย. - 17 เม.ย. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
4 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67