เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์ 72 พีเรียดจาก จาก 10 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC240692

BT-PKSIN03_SQ PACKAGE สิงค์โปร์ บิน Full Service

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 เม.ย. - 3 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232671

ZGSIN-2401SQ สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ชมการแสดง 2 โชว์

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 1 ก.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232327

BT-SIN51_SQ มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์) 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 24 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232899

SIN21 SQ BKK SINGAPORE 3D2N (JAN - JUN 2024)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 30 มิ.ย. 67 (14 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240659

BT-SIN51_SQ มหัศจรรย์...สิงคโปร์ เกาะเซนโตซ่า อ่าวมารีน่า อิสระ 1 วัน (พิเศษดูโชว์ 2 โชว์)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 27 พ.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240558

ZGSIN-2403SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
20 ก.ค. - 30 ธ.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232329

BT-SIN52_SQ มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 24 มิ.ย. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240661

BT-SIN52_SQ มหัศจรรย์...สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
27 เม.ย. - 24 มิ.ย. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240733

BT-SIN53_SQ มหัศจรรย์...สิงค์โปร์ ฟรีอิสระ 1 วัน รับพลังฮวงจุ้ย

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 12 ส.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240559

ZGSIN-2404SQ สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ เช็คอินอุโมงค์ต้นไม้ ช็อปปิงย่านออร์ชาร์ด ชมความงามวัดพระเขี้ยวแก้ว
เดินทางช่วง
27 ก.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 (7 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67