เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์เกาหลี 128 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231386

KBX27 Seoul Am I โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 4 ก.ย. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231390

KBX25 Best Summer BUSAN YEOSU เที่ยวเกาหลี... ปูซาน & ยอซู 4วัน2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
5 ก.ค. - 2 ก.ย. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
5 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
12 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66
19 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231391

KBX26 Colorful Busan YeoSu เที่ยวเกาหลี... ปูซาน & ยอซู 4วัน2คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 ก.ย. - 25 ก.ย. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66
6 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231254

KBX22 Hello Summer ... Seoul Korea 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 4 ก.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
17 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231403

KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
4 ต.ค. - 24 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
4 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231316

PRK01-BX KOREA SEOUL EVERLAND เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5D3N

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 3 ต.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231359

KBX28 Seoul love You โซล อินชอน เกาะนามิ Lotte World 5วัน3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
2 ก.ย. - 25 ต.ค. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
2 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66
7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66
9 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66
16 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230627

KXJ18 ซารางเฮ SEOUL KOREA 6วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231023

ICNXJ0523 ซุปตาร์...LIGHTS SHINE BRIGHT 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
12 ก.ค. - 2 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231030

ICNXJ0623 ซุปตาร์...FUNNY CAVE 5 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
21 มิ.ย. - 1 ต.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม