เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ จูไห่ 68 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC232132

#กลับมาแล้ว MCU-ZHU NX SEP 2023

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 27 ก.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231833

#สายลุย HKG-ZHU-EK SEP 23

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
26 ก.ย. - 2 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231998

#สายลุย HKG-ZHU-EK OCT 23

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 2 พ.ย. 66 (28 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 66 - 3 ต.ค. 66
3 ต.ค. 66 - 5 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232089

#สายลุย HKG-ZHU-EK NOV 23

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
2 พ.ย. - 13 พ.ย. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
2 พ.ย. 66 - 4 พ.ย. 66
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66
4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66
5 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66
6 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232136

#สายลุย HKG-ZHU-EK DEC 23

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66
4 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66
5 ธ.ค. 66 - 7 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232076

MACAU HONGKONG ZHUHAI 3D2N (พักหรู 4 ดาว)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 ต.ค. - 2 พ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231834

#สามเมือง HKG-MFM-ZHU-EK SEP 23

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 2 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231962

#โดนแน่ HKG-SZX-ZHU (HX)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
11 ต.ค. - 14 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232266

HKGFD0423 - ซุปตาร์...3เมืองหรรษา ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (SEP-OCT 2023)

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66