เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ฮอยอัน 261 พีเรียดจาก จาก 37 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231338

PVN203-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับเย็น) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 23 ต.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66
26 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC220229

PVN22-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น) 4D 3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
3 ต.ค. 66 - 6 ต.ค. 66
4 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231334

PVN204-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินสาย-กลับเย็น) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 23 ต.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66
26 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232173

เวียดนามกลาง : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 21 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 14 ต.ค. 66
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230368

BT-VN88_VZ มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินเย็น-กลับเย็น) 4 วัน 3 คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน, ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก
 • บาน่าฮิลล์, สะพานมือสีทอง, สวนสนุกแฟนตาซี, หมู่บ้านฝรั่งเศส, Eclipse Square, สะพานมังกร, หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, วัดลินห์อึ๋ง, Café Son Tra Marina, ตลาดฮาน
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 4 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66
1 ต.ค. 66 - 4 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230951

PVN21-VZ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (บินบ่าย-กลับเย็น) 4D3N

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 28 ต.ค. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
10 ต.ค. 66 - 13 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
25 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231133

วี้ดดดวิ้ววว เวียดนาม 4 วัน 3 คืน By VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232261

เวียดนามกลาง : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232289

เวียดนาม : ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N By FD

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
 • มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230404

VFD19 - sx6iz เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 30 ต.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 37 โปรแกรม