เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง 363 พีเรียดจาก จาก 41 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC240181

PHK09-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 3 ดาว

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 28 เม.ย. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232743

#3 เซียน 3 พร HKG-EK FEB

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
22 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.พ. 67 - 24 ก.พ. 67
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240042

#3 เซียน 3 พร HKG-EK MAR

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 2 เม.ย. 67 (27 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
3 มี.ค. 67 - 5 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
5 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240045

#3 เซียน 3 พร HKG-EK APR

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 2 พ.ค. 67 (25 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 67 - 5 เม.ย. 67
5 เม.ย. 67 - 7 เม.ย. 67
8 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67
9 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240252

COOL-ETWOW ฮ่องกง...ไหว้พระ

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
26 ก.พ. - 27 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
11 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
18 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
20 มี.ค. 67 - 22 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240266

#3 เซียน 3 พร HKG-EK MAY

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 พ.ค. - 2 มิ.ย. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ค. 67 - 3 พ.ค. 67
2 พ.ค. 67 - 4 พ.ค. 67
3 พ.ค. 67 - 5 พ.ค. 67
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67
5 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240086

HDM21 ฮ่องกง 3 เมือง

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 29 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232891

PHK10-SL PRO HONG KONG 3D2N ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 28 เม.ย. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232931

#กร๊าวใจ HKG-EK

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 (5 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232866

PHK20-SL PRO HONG KONG 4D3N สายมู ไหว้พระ มีอิสระฟรีเดย์ เลือกซื้อทัวร์เสริม (เดินทาง ม.ค.-เม.ย.67)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 1 พ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 41 โปรแกรม