เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ มัณทะเลย์ 9 พีเรียดจาก จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231343

PMM20-8M PRO MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง 4D3N

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
5 ส.ค. - 23 ต.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
5 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230967

BT-MMR51_FD มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
29 ก.ค. - 15 ส.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66