เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ นิงห์บิงห์ 130 พีเรียดจาก จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC240959

(PV-VITNB4D3N-VN) SAYHI NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (APR-SEP)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. - 1 ต.ค. 67 (16 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240943

(PV-VITNB5D4N-VN) HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (เม.ย.-ก.ย. 67)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. - 30 ก.ย. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240957

(PV-VITNB5D3N-VN) HELLO NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน (เม.ย.-ก.ย. 67)

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
25 พ.ค. - 30 ก.ย. 67 (17 ช่วงวันเดินทาง)
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241168

CFDH1ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน MAR-OCT24 (REVISED)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 29 ต.ค. 67 (35 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241180

CFDH1 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน FD (MAR-OCT24)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. - 29 ต.ค. 67 (35 ช่วงวันเดินทาง)
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
7 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC241173

CTGHAN2 ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน TG (NOV-DEC24)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ย. 67 - 2 ม.ค. 68 (10 ช่วงวันเดินทาง)
1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
25 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67