เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์มาเก๊า 170 พีเรียดจาก จาก 13 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC240168

โปรชิลชิล... มาเกีา จูไห่

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 2 เม.ย. 67 (26 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
26 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232821

#กลับมาแล้ว MCU-ZHU NX DEC 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 26 มี.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232932

#กลับมาแล้ว MCU-ZHU NX MAR 2024

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232939

#กลับมาแล้ว MCU-ZHU NX JAN 2024

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
25 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
29 ก.พ. 67 - 2 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232940

#กลับมาแล้ว MCU-ZHU NX MAR 2024

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 มี.ค. - 26 มี.ค. 67 (18 ช่วงวันเดินทาง)
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 9 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240163

PMFM10-SL PRO MACAO ZHUHAI 3D2N เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 31 มี.ค. 67 (11 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC240086

HDM21 ฮ่องกง 3 เมือง

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 29 มี.ค. 67 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
4 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232866

PHK20-SL PRO HONG KONG 4D3N สายมู ไหว้พระ มีอิสระฟรีเดย์ เลือกซื้อทัวร์เสริม (เดินทาง ม.ค.-เม.ย.67)

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 1 พ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232894

PHK13-SL PRO HONG KONG MACAO 3D2N สายมู ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งจุใจ พักฮ่องกง 4 ดาว (เดินทาง ม.ค.-เม.ย.67)

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
23 ก.พ. - 28 เม.ย. 67 (19 ช่วงวันเดินทาง)
23 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67
28 ก.พ. 67 - 1 มี.ค. 67
1 มี.ค. 67 - 3 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 8 มี.ค. 67
8 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232892

PHK21-SL PRO HONG KONG 4D3N เที่ยวมาเก๊า ฮ่องกง เต็มอิ่ม จุใจ ราคาดี มีฟรีเดย์

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 1 พ.ค. 67 (10 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67
3 มี.ค. 67 - 6 มี.ค. 67
10 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
24 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม