เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ทัวร์มาเก๊า 123 พีเรียดจาก จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC232132

#กลับมาแล้ว MCU-ZHU NX SEP 2023

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
25 ก.ย. - 27 ก.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232356

PMFM08-SL MACAU HONGKONG 3D2N (พักมาเก๊า 2 คืน)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 2 ธ.ค. 66 (16 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232076

MACAU HONGKONG ZHUHAI 3D2N (พักหรู 4 ดาว)

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
15 ต.ค. - 2 พ.ย. 66 (5 ช่วงวันเดินทาง)
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
31 ต.ค. 66 - 2 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232338

PHK0093-SL HONGKONG MACAU นอนมาเก๊า 2 คืน ไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าจีน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 30 พ.ย. 66 (15 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
17 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231834

#สามเมือง HKG-MFM-ZHU-EK SEP 23

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
16 ต.ค. - 2 ธ.ค. 66 (7 ช่วงวันเดินทาง)
16 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66
22 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
29 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66
8 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
15 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232337

HONGKONG MACUA DISNEYAND 3D2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 30 พ.ย. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232360

PHK0094-SL HONGKONG MACAU DISNEYAND 3D2N พักมาเก๊า 4 ดาว 2 คืน

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
13 ต.ค. - 30 พ.ย. 66 (12 ช่วงวันเดินทาง)
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231669

KHM140312-EK PRESTIGE HONGKONG MACAU 3D 2N

  • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 25 ธ.ค. 66 (35 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66
15 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232266

HKGFD0423 - ซุปตาร์...3เมืองหรรษา ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน (SEP-OCT 2023)

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231378

HKGFD0323 - ซุปตาร์...เรารักฮ่องกง แอนด์ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

  • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
28 ก.ย. - 24 ต.ค. 66 (10 ช่วงวันเดินทาง)
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม