เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ไทเป 121 พีเรียดจาก จาก 12 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC232782

VZTPE9 TAIWAN ไทเป จิ่วเฟิน ซีเหมินติง 4วัน2คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปสุดฮิตท่าเรือประมงเจิ้งปิน,ชมวิวสะพานต้าชี,เดินเล่นถนนโบราณ,ไหว้พระวัดขอเงินเทพเจ้า
 • อาหารจานเด่น เมนูพระกระโดดกำแพง,
 • ซีเหมินติง,จีหลง,ท่าเรือประมงเจิ้นปิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,สะพานต้าชี,ซื่อซื่อหนานชุน
เดินทางช่วง
15 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 (45 ช่วงวันเดินทาง)
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
15 ม.ค. 67 - 18 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 20 ม.ค. 67
22 ม.ค. 67 - 25 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232781

TAIWAN อุทยานไท่ผิงซาน ไทเป หนาวโถว 5วัน 3คืน

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูหนาว,นั่งรถไฟปองปอง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
19 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 (30 ช่วงวันเดินทาง)
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
19 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67
26 ม.ค. 67 - 30 ม.ค. 67
31 ม.ค. 67 - 4 ก.พ. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232148

VZTPE7 TAIWAN สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 4วัน3คือ BY VZ

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 28 ก.พ. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66
9 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232150

VZTPE8 TAIWAN อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
7 ธ.ค. 66 - 3 มี.ค. 67 (12 ช่วงวันเดินทาง)
7 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66
20 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66
10 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67
17 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232710

VZTPE7-1 Taiwan ซากุระ สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปโรงละครแห่งชาติไถจง , แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก5ดาว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • อี้จงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , ท่าเรือประมงเจิ้นปิง , ทะเลสบาบสุริยันจันทรา
เดินทางช่วง
7 มี.ค. - 27 มี.ค. 67 (6 ช่วงวันเดินทาง)
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
16 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67
17 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232708

VZTPE8-1 TAIWAN ซากุระ อาลีซาน สุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิน 5วัน4คืน BY VZ

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวในโรงแรมที่พัก , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไหว้พระวันพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีที่อาลีซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี , เสี่ยวหลงเปาสไตล์ไต้หวัน
 • เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติง , MITSUI OUTLET PARK , อุทยานเหย๋หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน , หมู่บ้านประมงเจิ้งปิง , เจียงไคเชค , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , ตึกไทเป101
เดินทางช่วง
3 มี.ค. - 25 มี.ค. 67 (7 ช่วงวันเดินทาง)
3 มี.ค. 67 - 7 มี.ค. 67
6 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67
7 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232455

CI-TPE6 ไต้หวัน ไทเป ไถจง พิพิธภัณฑ์กู้กง 4D3N BY CI

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน,แช่น้ำแร่โรงแรม5ดาว,โรงแรม 5 ดาวตลอดทริป
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปา
 • อี้จงไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดเหวินหวู่,พิพิธภัณฑ์กู้กง,ตึกไทเป101,วัดหลงซาน
เดินทางช่วง
8 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232624

์New Year 2024 Charter Flight 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5D4N (Bus1)

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,อุยานแห่งชาติทาโรโกะ,อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,จินผิงเสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • อาลีซาน,ทาโรโกะ,เหย๋หลิ่ว,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ตลาดตงต้าเหมิน
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232629

New Year 2024 ชมพลุ Count Down 3 อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว 5D4N

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ชมพลุCount Down,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,อุยานแห่งชาติทาโรโกะ,อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี,จินผิงเสี่ยวหลงเปา,กุ้งมังกรซีฟู้ด
 • อาลีซาน,ทาโรโกะ,เหย๋หลิ่ว,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน,อี้จงไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ตลาดตงต้าเหมิน
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232604

Taiwan ทะเลสาบ อาลีซาน เกาสง

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ เที่ยว 4 เมืองใหญ่,ไทเป,หนานโถว,เจียอี้,เกาสง ชมสวนสันพันปี,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,สถานีรถไฟFormosa Boulevard,ช็อปปิ้ง3ไนท์มาเก็ตดัง
 • อาหารจานเด่น พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา,ชาบู,ปลาประธานาธิบดี,ข้าวมันไก่เจียอี้,อาหารจันแคระ
 • ตึกไทเป101,อนุสรณ์เจียงไคเชค,วัดหลงซาน,ทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,อาลีซาน,นั่งรถไฟชมสวนสน,เกาสง,สถานีรถไฟFormosa Boulevard,เจดียร์เสียมังกร,ไหว้หม่าจู่,ช็อปซีเหมินติง,เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต,เหวินฮวาไนท์มาเก็ต,ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม