เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ เซนได 11 พีเรียดจาก จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC232394

TOP180 : TOHOKU NIKKO SENDAI TOKYO AUTUMN 5D3N BY XJ

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หมู่บ้านโอจิจูกุ, ปราสาทสึรุกะ, จุดชมวิวสะพานทาดามิและทางรถไฟสายทาดามิ, หน้าผาหินล้านปีโทโนะ เฮทสึริ
 • เมืองอุตสึโนมิยะ, ศาลเจ้าอุซึตโนะมิยะ ฟุตะอะระยะมะ, ออนเซน, วัดเอ็นโซจิ, ศาลเจ้านิกโก้ โทโชกุ, สะพานแดงนิกโก้, ซาโนะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232218

RJ-TG006 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง2

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • อาหารจานเด่น Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (4 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC231624

TOP137 : TOHOKU AOMORI SENDAI NIKKO TOKYO 8D5N BY JL

 • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
เดินทางช่วง
22 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC232217

RJ-TG005 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนไดเหมาลำ กลับมาเพราะคิดถึง

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • อาหารจานเด่น Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (3 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
ทัวร์โค๊ด BTOC232204

RJ-TG004 ทัวร์ เรียล เรียล... เซนได บินตรง Happy New Year

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ล่องเรือหุบเขาเกบิเค, เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, ชมปราสาทสีรุกะ, ชมหมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ
 • อาหารจานเด่น Wanko Soba
 • กินซัง ออนเซ็น, หุบเขาเกบิเค, แช่ออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, ลานสกีซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, ปราสาทสึรุกะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิ จุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด
เดินทางช่วง
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (2 ช่วงวันเดินทาง)
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67