เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ ปารีส 22 พีเรียดจาก จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC230746

VCDG53WY-6 ขาช็อปกด LIKE PARIS 5D3N BY WY (MAY-OCT 2023)

  • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
27 ก.ย. - 15 ต.ค. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231421

CDG07 FRANCE MONT SAINT MICHEL 7D4N BY EY 2023

  • ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ต.ค. - 25 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 ต.ค. 66 - 7 ต.ค. 66
12 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66
19 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231460

KER010811-EK EXTRAORDINARY CAMPAIGN FRANCE SWITZERLAND GERMANY 8D 5N

  • ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
  • พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 ต.ค. - 11 ธ.ค. 66 (17 ช่วงวันเดินทาง)
5 ต.ค. 66 - 12 ต.ค. 66
20 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66
23 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66
8 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66
9 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66