เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 ไลน์ 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

ซ่อน

พบทัวร์ 354 พีเรียดจาก จาก 44 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด BTOC231375

#หก...เก้า MCU-NX JUN 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 66 (2 ช่วงวันเดินทาง)
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66
21 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230981

#โอ๊ยโอ๊ย HKG-EK MAY-JUN 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 (14 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66
11 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231152

โอ๊ยโอ๊ย HKG-EK JUN-JUL 2023

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 2 ส.ค. 66 (22 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
2 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
4 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66
6 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231442

(23055) (HKG-WOW3D-EK) WOW HONG KONG 3 DAYS 2 NIGHTS BY EK UPDATE: 19 MAY 23

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
16 มิ.ย. - 9 ก.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230919

HHB02 EXCITING! HONGKONG 3วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
23 มิ.ย. - 1 ต.ค. 66 (8 ช่วงวันเดินทาง)
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66
5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231185

HFD05 สายมู เสริมความปัง HONGKONG 3วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 1 ต.ค. 66 (26 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
22 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231478

HFD06 ไปแอ่วกันเต๊อะ HONGKONG Shenzhen 3วัน2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
7 ก.ค. - 29 ต.ค. 66 (9 ช่วงวันเดินทาง)
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231498

KHK190311-EK FREEDOM HONGKONG KOWLOON 3D2N

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 66 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC230995

HFD03 ม่วนใจ๋ไปมู HONGKONG 3วัน 2คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
9 มิ.ย. - 17 ก.ย. 66 (6 ช่วงวันเดินทาง)
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66
ทัวร์โค๊ด BTOC231361

HKGHB0223 - ซุปตาร์...ฮ่องกง โอ้แม่เจ้า 3 วัน 2 คืน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์  ขอพรเพิ่มสิริมงคล วัดเจ้าแม่กวนอิม  ชมแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่ (A Symphony of Lights)  หมุนกังหันเสริมความเฮงความปัง ณ วัดแชกงหมิว  ขอพรเรื่องความรัก ณ วัดหวังต้าเซียน
เดินทางช่วง
1 ก.ค. - 2 ต.ค. 66 (3 ช่วงวันเดินทาง)
1 ก.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 44 โปรแกรม